Hundens välbefinnande och hälsa på hundutställningar

Kom ihåg att hundens välbefinnande och hälsa alltid är en prioritet på hundutställningar. Hundens välbefinnande är på utställarens ansvar.

En utställning i en inomhushall med många andra hundar kan vara en stressig plats för din hund, i synnerhet om det är fråga om hundens första utställning. Oberoende om din hund är på utställning för första gången någonsin eller är en mera erfaren utställningsbesökare, kom alltid ihåg att ta hand om din hunds välmående på utställningsdagen!

Utställningsdagen löper smidigast när du har vant din hund vid andra hundar och folkmassor, och har övat med din hund hur den ska visa sig på utställning och hur domaren undersöker hunden under bedömningen.

Om din hund är skygg eller aggressiv bör du allvarligt överväga om en utställning är den rätta platsen för hunden. Dåliga erfarenheter på utställningen kan även göra hunden mera skygg eller aggressiv än förut. En aggressiv hund kan även utsätta andra hundar eller människor för fara på utställningen.

Rådgivare handleder utställare i frågor som gäller hundars välmående

På Koiramessut deltar rådgivare i frågor som gäller hundars välmående. De går runt i hallarna och följer med hur utställare beaktar välbefinnandet av sina hundar. Rådgivarna är kennelkonsulter som utbildats av Finska Kennelklubben. De ger råd och handleder utställare och ingriper vid behov i situationer som äventyrar hundars välmående. De kan utdela Kiva Koirakko-prisrosetter för utställare med hundar som ser ut att ha en uppenbart trevlig, stressfri dag på utställningen. 

Det är förbjudet att försöka påverka hundens prestationsförmåga under utställningen

Det är förbjudet att försöka påverka hundens prestationsförmåga före eller under utställningen med kemiska substanser, läkemedel eller skötselåtgärder. Till exempel färgning av hundens päls, hud och nos samt behandling av hårlag och pälsform med kemiska substanser före eller under utställningen är förbjudet.  En utställare som bryter mot dessa direktiv stängs från utställningen.

Se nedan för tips för en lyckad utställningsdag med din hund!

Genom att klicka på bilden får du fram mera information i anslutning till tipset.