Mässmontrar 2024

Du hittar montrar för ett flertal olika säljare och varumärken på Koiramessut. På tidigare mässor har traditionellt deltagit över 100 olika säljare, företag och förbund.

Vill du sälja dina varor eller presentera tjänster på Koiramessut?

Ta kontakt!


Erika Paqvalin-Skurnik
erika.paqvalin-skurnik@showlink.fi
tfn +358 50 388 6370

En lista på försäljare och demonstratörer 2024 publiceras närmare evenemanget