Regler och anvisningar för deltagare på hundutställningar

Utställningsregler

Vid anmälan till utställning förbinder sig utställaren att följa Finska Kennelklubbens gällande utställningsregler och kompletterande direktiv samt vaccinationsbestämmelser.

Id-märkning

Id-märkning är obligatoriskt för alla hundar som deltar i officiella utställningar, prov, tävlingar och tester.  Då hunden anmäls till evenemanget förbinder sig ägaren att efterfölja regler och direktiv som gäller för evenemanget i fråga.

Arrangören av evenemanget granskar id-märkningen. Id-märkningen kontrolleras i första hand från hundens registreringsbevis före bedömning/prestationen. Om hunden har ett mikrochip som inte kan läsas med de vanligaste avläsarna, ska hundägaren ha med sig en avläsare med vilken hundens mikrochip kan läsas.

Om det vid kontrollen påträffas en hund som saknar id-märkning, bör arrangören avstänga hunden från respektive evenemang. En otydlig tatuering eller ett mikrochip som inte fungerar hindrar hunden från att delta i evenemang.

Dopingövervakning

Antidopingbestämmelserna godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige har trätt i kraft 1.12.2007.  Dopingövervakning omfattar alla utställningar, tävlingar och prov som Finska Kennelklubben har beviljat. Mera information om dopingövervakning finns på Kennelklubbens webbplats.

Kuperade hundar

Kuperade hundar får inte delta i utställningar, prov och tävlingar i Finland.

Övriga direktiv

  • Hundarna ska komma till utställningsplatsen ca en timme före rasens uppskattade bedömningstid. Hundar som inte deltar i grupptävlingarna får lämna utställningen efter bedömningen.
  • Kom ihåg att ta med hundens utställningsnummer samt registrerings- och vaccinationsbevis, vattenskål, mjukt liggunderlag, hållbart halsband, koppel och utställningskoppel.
  • Att påverka hundens uppvisning med hjälp av person som befinner sig utanför ringen (s.k. dubbelhandling) är förbjudet. Om dubbelhandling förekommer kan hunden i fråga diskvalificeras.
  • Vid anmälan till utställning förbinder sig utställaren att iaktta Finska Kennelklubbens gällande utställningsregler samt vaccinationsbestämmelser.
  • Kopia av hundens registreringsbevis bör bifogas till anmälan för hund som är registrerad i en kennelorganisation som inte är erkänd av den internationella kennelunionen FCI.
  • Det är förbjudet att ta med sig turisthundar (hundar som inte anmälts till utställningen) till utställningsområdet.
  • Det är förbjudet att betäcka hundar på utställningsområdet.

Behandling mot bandmask

För införsel av hundar till vissa länder (t.ex. Finland och Norge) kan läkemedelsbehandling mot bandmask krävas, kontrollera vilka bestämmelser gäller i ditt land vid återresa! För resa till Finland t.ex. från/via Sverige krävs att hunden har fått läkemedelsbehandling mot bandmask, ytterligare information om införsel till Finland finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Vaccinationsbestämmelser

På hundutställningar, -prov och -tävlingar samt vid andra arrangerade hundsammankomster (senare evenemang) iakttas vaccinationsbestämmelser godkända av Finska Kennelklubbens styrelse. Evenemangets arrangör är skyldig att kontrollera att vaccinationsbestämmelser har iakttagits.

Ur vaccinationsintyget bör framgå hundens entydiga identifieringsuppgifter samt sista giltighetsdagen för den vaccination hunden har getts, enligt produktresumén för respektive vaccin. För att hunden ska få närvara vid evenemang bör den ha följande vaccinationer i kraft:

Vaccination mot valpsjuka, parvodiarré och smittsam leverinflammation
Hunden måste vara vaccinerad mot valpsjuka, parvodiarré och smittsam leverinflammation. Vaccinationer som getts när hunden är valp eller boosterdoser som getts när hunden är äldre är giltiga enligt produktresumén för respektive vaccin. Beakta vaccinationens karenstid före vaccinationen blir giltig.

Rabiesvaccination
Hunden måste vara vaccinerad mot rabies. Vaccinationer är giltiga enligt vaccinets produktresumé. Beakta vaccinationens karenstid före vaccinationen blir giltig.

Karenstid vid omvaccinering mot valpsjuka, parvodiarré, smittsam leverinflammation samt rabies då föregående vaccination gått ut
Om hundens vaccination har gått ut bör hunden i samtliga fall omvaccineras före evenemanget, minst enligt den karenstid som anges i produktresumén (vanligtvis 21–30 dygn).  

Hunden kan delta i evenemanget dagen efter att karenstiden gått ut, dvs. om karenstiden är 21 dagar kan hunden delta i evenemang på den 22:a dagen efter vaccineringen.

Ytterligare anvisningar för hundägare och veterinärer

Hunden bör ha ett vaccinationsintyg (vaccinationsuppgift i Omakoira-tjänsten, vaccinationskort eller pass för sällskapsdjur) där veterinären har antecknat vaccinationsdatum, vaccinationens sista giltighetsdag, hundens id-märkningsuppgifter och föregående vaccinationer

Veterinären ska anteckna i vaccinationsintyget den sista giltighetsdagen för hundens vaccination.

Det rekommenderas att hunden vaccineras mot valpsjuka, parvodiarré, smittsam leverinflammation och kennelhosta (fyrvalent vaccin eller trevalent vaccin och vaccin mot kennelhosta) första gången när den är 12 veckor gammal. Boosterdos ges enligt vaccinets produktresumé. Den första rabiesvaccinationen ges enligt vaccinets produktresumé, vanligtvis till en 4 månader gammal valp.

Veterinärens anteckningar om tidigare vaccinationer ska finnas i sällskapsdjurspasset eller i ett vaccinationsintyg av annat slag. Beroende på situation lönar det sig också att omvaccinera mot kennelhosta innan hunden deltar i prov, tävling eller utställning.

För hundar som kommer från utlandet iakttas, utöver Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser, även Livsmedelsverkets gällande direktiv.

OBS! Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser kan avvika från de vaccinationsbestämmelser som gäller vid införsel. Gällande krav för införsel kan kontrolleras till exempel på Livsmedelsverkets webbplats.

Övriga bestämmelser om smittsamma sjukdomar

Hund som insjuknat i valpsjuka, parvodiarré, smittsam leverinflammation, kennelhosta eller liknande luftvägs- eller mag-tarminfektion får inte närvara vid evenemang förrän den har varit symtomfri i minst två veckor. Begränsningen gäller också symptomfria hundar som bor i samma hushåll. Parasitinfektioner måste behandlas vederbörligt innan hunden kan närvara vid evenemang.

Godkända av avelsvetenskapliga kommittén 28.3.2022, gäller från 1.6.2023.