Försäljare på mässan

Det stora antalet mässmontrar på Koiramessut erbjuder shopping och erbjudanden, redskap och tillbehör, information, upplevelser och idéer. Kom med!

Vill du sälja dina produkter på Koiramessut?


Förfrågningar om försäljningsplatser på Koiramessut

Erika Paqvalin-Skurnik
erika.paqvalin-skurnik@showlink.fi
tfn+358 50 388 6370