Om kakor (cookies)

Webbplatsen Koiramessut.fi använder kakor i syfte att rikta marknadsföring och reklamer samt för uppföljning och analys av besökarstatistik. Webbplatsen skickar en kaka dvs. en liten textfil till webbläsaren och kakan lagras på datorns hårdskiva. Webbplatsen använder temporära sessionskakor, som stängs när du stänger din webbläsare, samt beständiga kakor, som lagras på datorns hårdskiva. 

Med hjälp av kakor är det möjligt att följa upp besökartrafiken på webbplatsen. Utifrån dessa anonymiserade data kan marknadsföring på sociala medier riktas för webbplatsens besökare. 

Webbplatsen använder en Facebook-pixel för att samla in anonyma trafikdata, som kan utnyttjas vidare för omriktning av marknadsföring. Facebook-pixeln är en uppföljningskod avsedd för analys och med hjälp av vilken bl.a. marknadsföringens effektivitet kan mätas. Med hjälp av pixelns uppgifter kan man säkerställa att reklam visas för rätta personer och skapa t.ex. mera omfattande målgrupper för marknadsföring. En anonym massa skapas av webbplatsens besökare och den ger endast en siffra av omfattningen av potentiella användare, uppgifterna kan inte användas för att identifiera en enskild person. Du kan välja i webbläsarens inställningar om du godkänner användningen av kakor. Observera emellertid att webbplatser inte nödvändigtvis fungerar som de ska ifall du förbjuder användningen av alla kakor i din webbläsare.