Helsinki Winner Puppy Show 2024

Valputställningen Helsinki Winner Puppy Show arrangeras lördagen den 7 december i Messukeskus, Helsingfors.

På denna valputställning tävlar valpar i åldern 5 månader – yngre än 7 månader samt valpar i åldern 7 månader – yngre än 9 månader i sina respektive klasser.

Maximiantalet hundar som kan delta på valputställningen Helsinki Winner Puppy Show har begränsats till 900.

Alla FCI:s rasgrupper bedöms på utställningen.