Helsinki Winner 2024 / Bedömningsklasser

Obs! Valpar bedöms på separata valputställningar på lördag och söndag.

 • Juniorklass 9– under 18 mån
 • Unghundsklass 15– under 24 mån
 • Öppen klass 15 mån–
 • Bruksklass 15kk– (merit som berättigar för deltagande i bruksklass ska anges vid anmälan, av en utländsk hund krävs Working Class Certificate, WCC)
 • Championklass 15 mån– (av hund i utländskt register krävs bekräftelse på championat)
 • Veteranklass 8 år–
 • Uppfödarklass

Juniorklass
9– under 18 månader, tävlar om cert, juniorcert, NORD-JUN-cert, NORD-cert och bäst i rasen. Den bästa hanhunds- och tikjunioren med kvalitetspriset excellent och CK deltar i valet av rasens bästa junior.

Unghundsklass
15– under 24 månader, tävlar om cert, NORD-cert och bäst i rasen.

Öppen klass
15 månader –, tävlar om tävlar om cert, NORD-cert och bäst i rasen.

Bruksklass
15 månader –, tävlar om cert, NORD-cert och bäst i rasen. Merit som berättigar för deltagande i bruksklass ska anges vid anmälan. Förutsättning för att tävla i bruksklass för hund i utländskt register är Working Class Certificate (WCC) som bör bifogas till anmälan. Hunden överförs automatiskt till öppen klass om tillräcklig merit eller WCC saknas.

Championklass
15 månader –, för internationella eller nationella champions, för hund i utländskt register krävs bekräftelse på championat för att tävla i championklass. Hunden överförs automatiskt till öppen klass om bekräftelse på championat saknas vid anmälan. Utländska championhundar tävlar om cert (om hunden inte är finsk champion), alla hundar om NORD-cert och bäst i rasen.

Veteranklass
8 år –, tävlar om cert, veterancert, NORD-VET-cert, NORD-cert och bäst i rasen. Den bästa hanhunds- och tikveteranen med kvalitetspriset excellent och CK deltar i valet av rasens bästa veteran. Rasens bästa veteran deltar i valet av dagens bästa veteran.

Bästa hane – Bästa tik
Hundar som har placerats bland de fyra bästa i junior-, unghunds-, öppen-, champion-, bruks- eller veteranklassen och som har tilldelats kvalitetspriset excellent samt certifikatkvalité (CK) är berättigade att delta i denna klass.

Domaren kan tilldela certifikat åt bästa hunden som är berättigad att ta emot certifikat och som har tilldelats certifikatkvalité (CK) men som inte har utställningsresultat som berättigar till finskt championat. Reservcertifikat kan tilldelas den näst bästa hunden med certifikatkvalité (CK) som inte har utställningsresultat som berättigar till finskt championat.

Nordic Show certifikat (NORD-cert) tilldelas vinnaren i bästa hane-/tikklass, och reserv Nordic Show certifikat tilldelas andraplacerad i bästa hane/tikklass. Bedömande domare föreslår NORD-cert till hunden.

Bäst i rasen
Den bästa hanhunden och den bästa tiken deltar i valet av rasens bästa hund. Hund som är bäst i rasen deltar i grupptävlingen.

Uppfödarklass
Uppfödarklassen är en kvalitetsbedömning där en grupp på fyra hundar av samma ras tävlar i. Hundarna ska vara uppfödda av samma uppfödare eller registrerade under samma kennelnamn som godkänts av FCI. Dessutom ska hundarna ha tilldelats kvalitetspriset excellent eller very good på denna utställning.

Uppfödaren får tävla med endast en uppfödargrupp per ras på en utställning.

Om domaren anser att gruppen är tillräckligt homogen och högklassig kan gruppen tilldelas hederspris. Domaren placerar fyra (4) uppfödargrupper i rangordning. Om rasens bästa uppfödargrupp har fått hederspris, deltar den i valet av Best in Show uppfödargrupp.

Kvalitetspriser
Kvalitetspriser anges med följande färger:

 • Excellent (utmärkt) – röd
 • Very good (mycket god) – blå
 • Good (god) – gul
 • Sufficient (godtagbar) – grön
 • Diskvalificerad – grå
 • Kan ej prissättas – brun
 • CK, certifikatkvalitét – ljusröd

Konkurrensbedömning
I varje klass placeras de fyra bästa hundarna i rangordning om de har erhållit minst kvalitetspriset excellent eller very good i kvalitetsbedömningen.

Grupptävlingar
Alla hundar som utsetts som Bäst i rasen deltar i valet av gruppens bästa hund i sina respektive FCI-grupper. De fyra bästa hundarna placeras i rangordning i varje grupp.

Best in Show
Alla gruppvinnare deltar i Best in Show-tävlingen. Domaren placerar de fyra bästa.

Best in Show uppfödargrupp
Alla uppfödargrupper som utsetts Bäst i rasen med hederspris deltar i valet av dagens bästa uppfödargrupp. Domaren placerar de fyra bästa grupperna.

Best in Show veteran
Alla hundar som utsetts till rasens bästa veteran deltar i valet av dagens bästa veteran. Domaren placerar de fyra bästa veteranerna.

Kritik
Alla hundar ges en skriftlig kritik.