Säännöt ja ohjeet näyttelyihin osallistujille

Näyttelysäännöt

Ilmoittaessaan koiransa näyttelyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä.

Tunnistusmerkinnät

Tunnistusmerkintä on pakollinen kaikille virallisiin näyttelyihin, kokeisiin, kilpailuihin ja testeihin osallistuville koirille. Ilmoittaessaan koiran tapahtumaan omistaja sitoutuu noudattamaan tapahtumaan liittyviä sääntöjä ja ohjeita. Tapahtuman järjestäjä tarkastaa tunnistusmerkinnän. Tunnistusmerkintä tarkastetaan ensisijaisesti koiran rekisteritodistuksesta ennen arvostelua/suoritusta. Mikäli koiralla on siru, jota yleisimmät lukulaitteet eivät tunnista, on koiran omistajalla oltava mukanaan lukulaite, joka kyseisen sirun pystyy lukemaan. Jos tarkastuksessa löytyy koira, jota ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä tapahtumasta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru estää koiran osallistumisen tapahtumaan.

Antidoping-valvonta

Suomen Kennelliiton valtuuston hyväksymät antidoping-säännöt ja dopingvalvonta koskevat kaikkia Suomen Kennelliiton myöntämiä näyttelyitä, kilpailuja ja kokeita. Lisätietoja antidoping-valvonnasta Kennelliiton internetsivuilta.

Typistetyt koirat

Typistetyt koirat eivät saa osallistua näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin Suomessa.

Muita ohjeita

  • Koirien tulee saapua näyttelypaikalle noin tunti ennen rodun arvioitua arvosteluaikaa. Koirat, jotka eivät osallistu ryhmäkilpailuihin, saavat poistua arvostelun jälkeen.
  • Muista ottaa mukaan koiran näyttelynumero sekä rekisteri- ja rokotustodistukset, vesikuppi, pehmeä makuualusta, kestävä panta, talutin ja näyttelyhihna.
  • Kehän ulkopuolinen avustaminen on kiellettyä. Mikäli ulkopuolista avustamista tapahtuu, voidaan avustamisen kohteena oleva koira hylätä.
  • Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja rokotusmääräyksiä.
  • Muista kuin kansainvälisen kennelunioni FCI:n tunnustamien maiden kansallisissa kenneljärjestöissä rekisteröidyistä koirista on ilmoittautumisen oheen liitettävä kopio koiran rekisteritodistuksesta.
  • Turistikoirien (koirien, joita ei ole ilmoitettu näyttelyyn) tuominen näyttelyalueelle on kielletty.
  • Koirien astuttaminen näyttelyalueella on kielletty.

Rokotusmääräykset

Koiranäyttelyissä, -kokeissa ja -kilpailuissa sekä muissa järjestetyissä koirien joukkotilaisuuksissa (myöhemmin tapahtuma) noudatetaan Suomen Kennelliiton hallituksen hyväksymiä alla olevia rokotusmääräyksiä. Tapahtuman järjestäjien velvollisuutena on tarkistaa, että rokotusmääräyksiä on noudatettu.

Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran yksiselitteiset tunnistustiedot sekä koiralle annetun rokotteen valmisteyhteenvedon mukainen rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä. Jotta koira voi olla läsnä tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa seuraavat rokotukset:

Penikkatautirokotus-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotus
Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia, parvovirusripulia ja tarttuvaa maksatulehdusta vastaan. Pentuiässä annetut rokotteet tai vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti. Huomioi rokotteen varoaika ennen rokotteen voimassaoloa.

Raivotautirokotus (rabies)
Koiran tulee olla rokotettu raivotautia vastaan. Rokotukset ovat voimassa valmisteyhteenvedon mukaisesti. Huomioi rokotteen varoaika ennen rokotteen voimassaoloa.

Vanhentuneen penikkatauti-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotteen sekä raivotautirokotuksen varoaika
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee se kaikissa tapauksissa uusia vähintään valmisteyhteenvedossa mainitun varoajan mukaisesti ennen tapahtumaa (yleensä 21-30vrk).

Koira saa osallistua tapahtumaan seuraavana päivänä varoajan päättymisen jälkeen, eli mikäli varoaika on 21 päivää, saa koira osallistua tapahtumaan 22. päivä rokotuksesta.

Lisäohjeita rokotuksista koiran omistajille ja eläinlääkäreille
Koiralla tulee olla rokotustodistus (Omakoira-sovelluksessa näkyvä rokotustieto, rokotuskirja tai lemmikkieläinpassi), johon eläinlääkäri on merkinnyt rokotuspäivän, rokotteen viimeisen voimassaolopäivän, koiran tunnistusmerkintätiedot ja edelliset rokotukset.

Eläinlääkärin on merkittävä koiralle annettuun rokotustodistukseen ko. rokotuksen viimeinen voimassaolopäivä.

Penikkatauti-, parvovirusripuli, tarttuva maksatulehdus- ja kennelyskärokote (nelosrokote tai kolmoisrokote ja kennelyskärokote) suositellaan annettavaksi ensimmäisen kerran 12 viikon ikäiselle pennulle. Tehosterokote annetaan valmisteyhteenvedon mukaisesti. Ensimmäinen raivotautirokotus (rabies) annetaan valmisteyhteenvedon mukaisesti, yleensä 4 kk ikäiselle pennulle.

Edellisistä rokotuksista on oltava eläinlääkärin merkintä lemmikkieläinpassissa tai muussa rokotustodistuksessa. Myös kennelyskää vastaan annettu rokotus kannattaa uusia tilanteen mukaan ennen kokeisiin, kilpailuihin tai näyttelyyn osallistumista.

Ulkomailta saapuvien koirien kohdalla noudatetaan Kennelliiton rokotusmääräysten lisäksi Ruokaviraston kulloinkin voimassa olevia ohjeita.

HUOM! Kennelliiton rokotusmääräykset voivat poiketa maahantuonnin rokotusvaatimuksista.
Kulloinkin voimassa olevat vaatimukset voi tarkistaa esimerkiksi Ruokaviraston kotisivuilta.

Tartuntatauteihin liittyviä muita määräyksiä:

Jos koira sairastuu penikkatautiin, parvovirusripuliin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. hengitystie- tai mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria. Loistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä tapahtumassa.

Hyväksytty jalostustieteellisessä toimikunnassa 28.3.2023, voimassa 1.6.2023 alkaen.