Hundutställningar

Koiramessut är i år ett tredagarsevenemang. Förutom de bekanta utställningarna Helsinki Winner 2017 och Voittaja 2017 arrangeras också den internationellt uppskattade utställningen Nordisk Vinnare 2017. Dessutom arrangeras två inofficiella valputställningar på lördag och söndag.