Voittaja 2024 / Arvosteluluokat

Huom! Pennut arvostellaan erillisissä pentunäyttelyissä lauantaina ja sunnuntaina.

 • Junioriluokka 9– alle 18 kk
 • Nuortenluokka 15– alle 24 kk
 • Avoin luokka 15 kk–
 • Käyttöluokka 15kk– (käyttöluokkaan oikeuttava tulos on merkittävä ilmoittautuessa, ulkomaisessa rekisterissä olevalta koiralta vaaditaan käyttötodistus, WCC)
 • Valioluokka 15kk– (ulkomaisessa rekisterissä olevalta koiralta vaaditaan valionarvotodistus)
 • Veteraaniluokka 8 vuotta–
 • Kasvattajaluokka

Junioriluokka
9– alle 18 kk, eivät kilpaile CACIBista, mutta kilpailevat sertistä, juniorisertistä  ja rotunsa parhaasta. Tuomari voiniin harkitessaan esittää junioriluokan parhaalle erinomaisella ja sertifikaatin arvoisella (SA) palkitulle koiralle kansainvälistä juniorisertifikaattia (CACIB-J). Paras laatumaininnalla erinomainen ja SA palkittu uros- ja narttujuniori osallistuu rodun paras juniori -kilpailuun.

Nuortenluokka
15– alle 24 kk, kilpailevat sertistä, CACIBista ja rotunsa parhaasta.

Avoin luokka
15 kk–, kilpailevat sertistä, CACIBista ja rotunsa parhaasta.

Käyttöluokka
15 kk–, kilpailevat sertistä, CACIBista ja rotunsa parhaasta. Käyttöluokkaan oikeuttava tulos on merkittävä ilmoittautumiseen. Ulkomaisessa rekisterissä olevalta koiralta käyttöluokkaan osallistumisen edellytyksenä on käyttötodistus (WCC). Mikäli vaadittu tulos tai käyttötodistus puuttuu, siirretään koira automaattisesti avoimeen luokkaan.

Valioluokka
15 kk–, kansainvälisille tai kansallisille muotovalioille, ulkomaiselta koiralta valioluokkaan osallistumisen edellytyksenä on valionarvotodistus. Ulkomaisen valionarvon tulee olla vahvistettu. Mikäli valionarvotodistus puuttuu, siirretään koira automaattisesti avoimeen luokkaan. Ulkomaiset muotovaliokoirat kilpailevat sertistä (mikäli koira ei ole vielä Suomen muotovalio), kaikki CACIBista ja rotunsa parhaasta.

Veteraaniluokka
8 vuotta–, eivät kilpaile CACIBista, mutta kilpailevat sertistä, veteraanisertistä ja rotunsa parhaasta. Tuomari voiniin harkitessaan esittää veteraaniluokan parhaalle erinomaisella ja sertifikaatin arvoisella (SA) palkitulle koiralle kansainvälistä veteraanisertifikaattia (CACIB-V). Paras laatumaininnalla erinomainen ja SA palkittu uros- ja narttuveteraani osallistuu rodun paras veteraani -kilpailuun.
Rotunsa paras veteraani osallistuu päivän parhaan veteraanin valintaan.

Paras uros -/paras narttu -luokka
Tähän luokaan ovat oikeutettuja osallistumaan koirat, jotka ovat sijoittuneet juniori-, nuorten-, avoin-, valio-, käyttö- tai veteraaniluokassa neljän parhaan joukkoon laatumaininnalla erinomainen ja jotka on palkittu sertifikaatin arvoisella (SA).

Tuomari voi antaa sertifikaatin parhaalle siihen oikeutetulle sertifikaatin arvoisella (SA) palkitulle koiralle, jolla ei ole Suomen muotovalion arvoon oikeuttavia näyttelytuloksia. Varasertifikaatin voi saada toiseksi paras sertifikaatin arvoisella (SA) palkittu koira, jolla ei ole Suomen muotovalion arvoon oikeuttavia näyttelytuloksia.

Tuomari voi niin harkitessaan esittää CACIBia parhaaksi katsomalleen siihen oikeutetulle koiralle ja varaCACIBia toiseksi parhaaksi katsomalleen siihen oikeutetulle koiralle, jotka ovat kilpailleet nuortenluokassa, avoimessa luokassa, käyttöluokassa tai valioluokassa.

Rotunsa paras
Rotunsa parhaan valintaan osallistuvat paras uros ja paras narttu. Rotunsa paras koira osallistuu ryhmäkilpailuun.

Kasvattajaluokka
Kasvattajaluokka on laatuarvostelu, jossa kilpailee neljän saman rotuisen koiran muodostama ryhmä. Koirien on oltava saman kasvattajan kasvattamia tai samalle FCI:n vahvistamalle kennelnimelle rekisteröityjä. Lisäksi koirien on oltava palkittuja laatumaininnalla erinomainen tai erittäin hyvä tässä näyttelyssä.

Kasvattaja saa kilpailla yhdessä näyttelyssä vain yhdellä ryhmällä rotua kohti.

Jos tuomari katsoo ryhmän olevan riittävän tasalaatuinen ja korkeatasoinen, hän voi antaa kunniapalkinnon. Tuomari sijoittaa neljä (4) kasvattajaryhmää paremmuusjärjestykseen. Mikäli rodun paras ryhmä on saanut kunniapalkinnon, se osallistuu Best in show -kasvattajaryhmän valintaan.

Laatumaininnat
Laatuarvostelun tulos osoitetaan seuraavin värein:

 • erinomainen – punainen
 • erittäin hyvä – sininen
 • hyvä – keltainen
 • tyydyttävä – vihreä
 • hylkäävä – harmaa
 • ei voida arvostella – ruskea
 • sertifikaatin arvoinen – vaaleanpunainen

Kilpailuarvostelu
Jokaisessa luokassa neljä parasta koiraa sijoitetaan paremmuusjärjestykseen, mikäli ne ovat saaneet laatuarvostelussa vähintään maininnan erinomainen tai erittäin hyvä.

Ryhmäkilpailut
Rotunsa parhaat koirat osallistuvat ryhmän parhaan valintaan FCI:n roturyhmien mukaisesti. Neljä parasta kussakin roturyhmässä sijoitetaan.

Best in show
Kaikki ryhmävoittajat osallistuvat Best in show -kilpailuun. Neljä parasta sijoitetaan.

Kasvattajaryhmät
Kaikki rotunsa parhaat kunniapalkinnolla palkitut kasvattajaryhmät osallistuvat päivän parhaan kasvattajaryhmän valintaan. Neljä parasta sijoitetaan.

Veteraanit
Kaikki rotunsa parhaat veteraanit osallistuvat päivän parhaan veteraanin valintaan. Neljä parasta sijoitetaan.

Arvostelu
Jokainen koira saa kirjallisen arvostelun.