Rastorget – bekanta dig med hundraser

På rastorget presenterar specialklubbar och rasföreningar sina hundraser och sin verksamhet. Bekanta dig med olika raser med hjälp av de verkliga experterna, med andra ord uppfödarna och rasintressenterna.