Redaktör – kom ihåg ackreditering!

Representanter för pressen och specialklubbtidningars redaktörer kommer gratis in på Koiramessut. Du kan ackreditera dig till Koiramessut 2018 via denna blankett.

Passerkort hämtas från pressrummet som finns på Messukeskus andra våning, vid närheten av den södra ingången. Pressrummet öppnas varje dag klockan 7. Vi ses på Koiramessut!