Ackreditering

Representanter för pressen och specialklubbtidningars redaktörer kommer gratis in på Koiramessut. Ackreditering av journalister till Koiramessut 2019 öppnas i slutet av året.

Pressrummet i Messukeskus är tillgängligt för journalister och fotografer under hela evenemanget.