Voittaja FCI 4 2019

FCI 4  
reserv för alla raser i grupp 4 Paula Heikkinen-Lehkonen
korthårig  dvärgtax  Maret Kärdi, Estland
korthårig  kanintax  Maret Kärdi, Estland
korthårig  tax Maret Kärdi, Estland
långhårig dvärgtax  Frans Naassens, Belgien
långhårig kanintax  Frans Naassens, Belgien
långhårig tax  Frans Naassens, Belgien
strävhårig dvärgtax  Calin Simu, Rumänien
strävhårig kanintax Calin Simu, Rumänien
strävhårig tax Calin Simu, Rumänien