Anmälan, Voittaja Winner 2019

Anmäl din hund till den finska vinnarutställningen Voittaja 2019 nu! Voittaja 2019 är en internationell utställning där din hund kan tävla om finskt certifikat och CACIB. Det enklaste och snabbaste sättet att anmäla din hund är via internet.

 

Anmälning och anmälningsavgifter

 

senast 10.10

11–31.10

1–11.11 bara på internet

1:a hund *

60 €

70 €

80 €

Samma ägares 2:a osv. hund

55 €

65 €

80 €

Inhemska raser *

40 €

50 €

80 €

Passertillstånd för hund

10 €

10 €

10 €

* Vid onlineanmälan tillkommer en serviceavgift.

* För pappersanmälningar tas ut en tilläggsavgift på 5 € vid anmälning av den första hunden.

* Inhemska raser: karelsk björnhund, lapsk vallhund, finsk stövare, finsk lapphund och finsk spets

* Passertillstånd för hundar som har anmälts till bara en utställning, men som behöver passertillstånd till utställningsområdet också en annan dag. Passertillstånd säljs under evenemanget vid Messukeskus norra ingång. Obs! Hunden ska vara vaccinerad i enlighet med Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser.

En hund som inte har anmälts till utställningen får inte komma på utställningsområdet.

Anmälan på internet

Anmäl din hund till Voittaja Winner 2019 här

Obs! Internetanmälan betalas i nätbanken eller med kreditkort i samband med anmälningen enligt programmets instruktioner. Betala inte avgiften på förhand till utställningens konto. Anmälning av hundar till nedsatt pris (samma ägares 2:a osv. hund) förutsätter att alla hundar anmäls på samma gång.

Läs instruktionerna innan du anmäler, tack!

Anmälan per post

Fyll i anmälningsblanketten och skicka den per post till adressen

Vinnarutsällningar 2019
PB 50
02771 ESBO

Endast hundar vars anmälningsavgift har betalats och anmälningen har postats senast 31.10.2019 (poststämpel) eller anmälningsavgift har betalats och anmälningen har gjorts på internet senast 11.11.2019 kan delta i utställningen.

Försenade anmälningar returneras och bankavgifter dras av från anmälningsavgifter som återbetalas.

Anmälning av hundar till nedsatt pris (samma ägares 2:a osv. hund) förutsätter att alla anmälningsblanketter och kopian av betalningskvittot skickas ovillkorligen i samma kuvert. Endast normalprissatta anmälningar berättigar till rabatt (ej rabatt vid anmälning av inhemska raser).

Bankförbindelse

Anmälningsavgiften betalas till kontot Nordea FI04 1243 3000 081520.

Betalningar från utlandet, NDEAFIHH, IBAN FI04 1243 3000 081520.

Betalningskvitto/kopia av betalningskvittot ska bifogas till anmälningen.

Övriga upplysningar

Genom att anmäla sin valp till utställningen förbinder sig utställaren att följa Finska Kennelklubbens gällande utställningsregler och kompletterande direktiv samt Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser. Se regler och vaccinationsbestämmelser här.

Vid anmälan av utländsk hund i championatklass ska bekräftelse på championat bifogas till anmälan. För anmälan av utländsk hund i bruksklass ska ett WCC (Working Class Certificate) bifogas till anmälan.

Förfrågningar om utställningsanmälningar

Showlink Oy, vardagar kl. 11–17
tfn +3589 8873 0320
e-post: info@showlink.fi