Anmälan, Voittaja Puppy Show 2019

Anmäl din valp till Voittaja Puppy Show nu! Det enklaste och snabbaste sättet att anmäla din hund är via internet.

Anmälning och anmälningsavgifter

 

senast 10.10

11–31.10

1–11.11 bara på internet

Valp *

40 €

45 €

50 €

Passertillstånd för hund*

10 €

10 €

10 €

       

* Vid onlineanmälan tillkommer en serviceavgift.

* För pappersanmälningar tas ut en tilläggsavgift på 5 € vid anmälning av den första hunden.

* Passertillstånd för hundar som har anmälts till bara en utställning, men som behöver passertillstånd till utställningsområdet också en annan dag. Passertillstånd säljs under evenemanget vid Messukeskus norra ingång. Obs! Hunden ska vara vaccinerad i enlighet med Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser.

En hund som inte har anmälts till utställningen får inte komma på utställningsområdet.

Anmälan på internet

Anmäl din valp till Voittaja Puppy Show 2019 här

Obs! Internetanmälan betalas i nätbanken eller med kreditkort i samband med anmälningen enligt programmets instruktioner. Betala inte avgiften på förhand till utställningens konto.

Läs instruktionerna innan du anmäler, tack!

Anmälan per post

Fyll i anmälningsblanketten och skicka den per post till adressen

Voittaja Puppy Show 8.12
PB 50
02771 ESBO

Endast hundar vars anmälningsavgift har betalats och anmälningen har postats senast 31.10.2019 (poststämpel) eller anmälningsavgift har betalats och anmälningen har gjorts på internet senast 11.11.2019 kan delta i utställningen.

Försenade anmälningar returneras och bankavgifter dras av från anmälningsavgifter som återbetalas.

Bankförbindelse

Anmälningsavgiften betalas till kontot Nordea FI04 1243 3000 081520.

Betalningar från utlandet, NDEAFIHH, IBAN FI04 1243 3000 081520.

Betalningskvitto/kopia av betalningskvittot ska bifogas till anmälningen.

Övriga upplysningar

Genom att anmäla sin valp till utställningen förbinder sig utställaren att följa Finska Kennelklubbens gällande utställningsregler och kompletterande direktiv samt Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser. Se regler och vaccinationsbestämmelser här.

Förfrågningar om utställningsanmälningar

Showlink Oy, vardagar kl. 11–17
tfn +3589 8873 0320
e-post: info@showlink.fi