Regler och bestämmelser

Vänligen läs noggrant följande regler och instruktioner före hundutställningen.

Id-märkning

Från och med 1.1.2001 är id-märkning (antingen Lifechip- (Indexel) eller Datamars-mikrochip eller tatuering) obligatorisk i Finska Kennelklubbens officiella utställningar, prov och tävlingar. Kennelklubben godkänner fr.o.m. 1.1.2009 alla mikrochip som uppfyller ISO 11789 standardens krav och som inte har landkod. Chips enligt ISO 11784 standarden har godkänts 1.6.2009.

Antidoping-övervakning

Antidopingbestämmelserna godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige har trätt i kraft 1.12.2007. Dopingövervakningen gäller alla utställningar, tävlingar och prov som Finska Kennelklubben har beviljat. Tilläggsinformation om antidopingövervakning finns på Kennelklubbens webbplats.

Kuperade hundar

Från och med 1.3.2001 kan alla kuperade hundar som har fötts före 1.1.2001 delta i utställningar, prov och tävlingar oberoende hurdan bakgrund hunden har. Detta gäller alltså också för hundar uppfödda av finländare.

Kuperade hundar som har fötts efter 1.1.2001 får inte delta i utställningar, prov och tävlingar.

Övriga instruktioner:

Hundarna ska anlända till utställningsplatsen ca en timme före rasens uppskattade bedömningstid. Hundar som inte deltar i grupptävlingarna får avlägsna sig efter bedömningen.

Kom ihåg att ta med hundens utställningsnummer samt registrering- och vaccinationsbevis, vattenskål, mjukt liggunderlag, hållbart halsband, koppel och utställningskoppel.

Så kallad double-handling är förbjudet. Om double-handling sker kan hunden i fråga diskvalificeras.

Utställaren förbinder sig vid anmälan att följa Finska Kennelklubbens gällande utställningsregler och vaccinationsbestämmelser.

För andra än i av FCI godkända länders nationella kennelorganisationer registrerade hundar bör till anmälan bifogas en kopia på hundens registreringsbevis.

Det är förbjudet att ta med sig turisthundar (hundar som inte anmälts till utställningen) på utställningsområdet.

Det är förbjudet att betäcka hundar på utställningsområdet.

Behandling mot bandmask

För införsel av hundar till vissa länder (t.ex. Finland och Norge) kan läkemedelsbehandling mot bandmask krävas, kontrollera vilka bestämmelser gäller i ditt land vid återresa! För resa till Finland t.ex. från/via Sverige krävs att hunden har fått läkemedelsbehandling mot bandmask, ytterligare information om införsel till Finland finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Vaccinationsbestämmelser

På hundutställningar, -prov och -tävlingar samt vid andra större hundevenemang (senare evenemang) följs nedanstående vaccinationsbestämmelser som är godkända av Finska Kennelklubbens styrelse. Arrangören av en ovan nämnd tillställning är skyldig att kontrollera att vaccinationsbestämmelserna följs. Ur vaccinationsintyget ska framgå hundens entydiga id-uppgifter samt, i enlighet med vaccinets produktresumé, sista giltighetsdag för det vaccin hunden har fått. För att en hund ska få närvara på evenemanget ska följande vaccinationer vara i kraft:

Vaccination mot valpsjuka:

Hunden ska ha blivit vaccinerad mot valpsjuka minst två gånger och vid tidpunkten för evenemanget ska det ha förlöpt minst 21 dygn (tre veckors karenstid) sedan den senaste, dvs. revaccinationen. Vaccinationen för en hund som har fått revaccinationen när den är yngre än ett år är giltigt i ett år. En revaccination som har getts när hunden är ett år gammal eller äldre är giltigt enligt vaccinets produktresumé.

Rabiesvaccination:

Det ska ha gått minst 21 dygn (tre veckors karenstid) sedan hundens första rabiesvaccination vid tidpunkten för evenemanget.

Om hunden har vaccinerats mot rabies före ett års ålder är vaccinationen i kraft ett år. Vaccinationer som har getts när hunden är ett år gammal eller äldre är giltiga enligt vaccinets produktresumé. 

Karenstid för en föråldrad vaccination mot valpsjuka och rabies:

Om hundens vaccination har gått ut ska den i samtliga fall förnyas minst 21 dygn före evenemanget (tre veckors karenstid).

Uträkning av karenstid

Hunden kan delta i evenemang dagen efter att karenstiden gått ut, dvs. på den 22:a dagen efter vaccineringen.

Ytterligare anvisningar för hundägare och veterinärer

(veterinären kan från fall till fall rekommendera även ett annat vaccinationsprogram)

Hunden ska ha ett vaccinationsintyg (uppgift om vaccination i Omakoira-appen, vaccinationskort eller sällskapsdjurspass) med uppgift om vaccinets sista giltighetsdatum, hundens id-uppgifter och de föregående vaccinationerna.

Veterinären ska anteckna i vaccinationsintyget den sista giltighetsdagen för det vaccin som getts åt hunden.

Vaccin mot valpsjuka ges första gången till en 12 veckor gammal valp (oftast i form av ett kombinationsvaccin som omfattar vaccinskydd mot valpsjuka, smittsam leverinflammation, parvovirus och kennelhosta). Revaccinationen ges 4 veckor efter den första vaccinationen. En valp vaccineras mot rabies tidigast när den är 4 månader gammal. Det rekommenderas att vaccinationer inte ges samtidigt. Veterinärens anteckningar om tidigare vaccineringar ska finnas i sällskapsdjurspasset eller i ett vaccinationsintyg av annat slag. Beroende på situation lönar det sig också att förnya vaccinationen mot kennelhosta innan hunden deltar i prov, tävling eller utställning.

För hundar som kommer från utlandet följs utöver Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser också Livsmedelsverkets gällande instruktioner.

OBS! Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser kan avvika från de vaccinationsbestämmelser som gäller för införsel. Gällande krav för införsel kan kontrolleras t.ex. på Livsmedelsverkets webbplats.

Bestämmelser om smittsamma sjukdomar

Om en hund insjuknar i valpsjuka, smittsam leverinflammation, kennelhosta eller någon annan smittsam inflammation i luftvägarna, parvovirusdiarré eller liknande smittsam mag-tarminfektion, kan den närvara vid evenemang när den har varit symptomfri i minst två veckor. Begränsningen gäller också symptomfria hundar som bor i samma hushåll. Parasiter (yttre och interna) ska behandlas innan hunden kan närvara vid evenemang.