Messukeskus Helsingfors 18–19.12.2021

Finlands största hundevenemang

Royal Canin logo Agria Eläinvakuutus logo

Regler och anvisningar för deltagare

Id-märkning

Från och med 1.1.2001 är id-märkning (antingen Lifechip- (Indexel) eller Datamars-mikrochip eller tatuering) obligatorisk på Finska Kennelklubbens officiella utställningar, prov och tävlingar. Kennelklubben godkänner fr.o.m. 1.1.2009 alla mikrochip som uppfyller ISO 11789 standardens krav och som inte har landskod. Chips som följer ISO 11784-standarden har godkänts 1.6.2009.

Dopingövervakning

Antidopingbestämmelserna godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige har trätt i kraft 1.12.2007.  Dopingövervakningen gäller alla utställningar, tävlingar och prov som Finska Kennelklubben har beviljat. Mera information om dopingövervakning finns på Kennelklubbens webbplats.

Kuperade hundar

Kuperade hundar som har fötts efter 1.1.2001 får inte delta i utställningar, prov och tävlingar.

Övriga direktiv

Hundarna ska komma till utställningsplatsen ca en timme före rasens uppskattade bedömningstid. Hundar som inte deltar i grupptävlingarna får avlägsna sig efter bedömningen.

Kom ihåg att ta med hundens utställningsnummer samt registrerings- och vaccinationsbevis, vattenskål, mjukt liggunderlag, hållbart halsband, koppel och utställningskoppel.

Att påverka hundens uppvisning med hjälp av person som befinner sig utanför ringen (s.k. dubbelhandling) är förbjudet. Om dubbelhandling förekommer kan hunden i fråga diskvalificeras.

Utställaren förbinder sig vid anmälan att följa Finska Kennelklubbens gällande utställningsregler och vaccinationsbestämmelser.

Kopia av hundens registreringsbevis ska bifogas vid anmälan av hund, som är registrerad i en kennelorganisation som inte är erkänd av den internationella kennelunionen FCI.

Det är förbjudet att ta med sig turisthundar (hundar som inte anmälts till utställningen) på utställningsområdet.

Det är förbjudet att betäcka hundar på utställningsområdet.

Behandling mot bandmask

För införsel av hundar till vissa länder (t.ex. Finland och Norge) kan läkemedelsbehandling mot bandmask krävas, kontrollera vilka bestämmelser gäller i ditt land vid återresa! För resa till Finland t.ex. från/via Sverige krävs att hunden har fått läkemedelsbehandling mot bandmask, ytterligare information om införsel till Finland finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Vaccinationsbestämmelser

På hundutställningar, -prov och -tävlingar samt vid andra större hundevenemang (senare evenemang) följs nedanstående vaccinationsbestämmelser som är godkända av Finska Kennelklubbens styrelse. Arrangören av en ovan nämnd evenemang är skyldig att kontrollera att vaccinationsbestämmelserna följs.

Ur vaccinationsintyget ska framgå hundens entydiga id-uppgifter samt, i enlighet med vaccinets produktresumé, sista giltighetsdag för det vaccin hunden har fått. För att en hund ska få närvara vid evenemang ska följande vaccinationer vara i kraft:

Vaccination mot valpsjuka, parvodiarré och smittsam leverinflammation

ges till en valp minst två gånger. Boosterdos ges minst 21 dygn (tre veckors karenstid) före evenemanget. Vaccinationen för en hund som fått boosterdos när den är yngre än ett år är giltigt i ett år. Boosterdoser som getts när hunden är ett år gammal eller äldre är giltiga i enlighet med vaccinets produktresumé.

Rabiesvaccination

Vid tidpunkten för evenemanget ska minst 21 dygn (tre veckors karenstid) ha gått sedan hundens första rabiesvaccination.

Om hunden vaccinerats mot rabies före ett års ålder är vaccinationen i kraft ett år. Vaccinationer som getts när hunden är ett år gammal eller äldre är giltiga enligt vaccinets produktresumé.

Karenstid vid förnyande av vaccinationer mot valpsjuka, parvodiarré och smittsam leverinflammation samt rabies som slutat gälla:

Om hundens vaccination har slutat gälla, bör vaccinationen i samtliga fall förnyas minst 21 dygn före evenemanget (tre veckors karenstid). Hunden kan delta i hundsportevenemang dagen efter att karenstiden gått ut, dvs. på den 22:a dagen efter vaccineringen.

Ytterligare anvisningar för hundägare och veterinärer:

(veterinären kan från fall till fall även rekommendera ett annat vaccinationsprogram)

Hunden bör ha ett vaccinationsintyg (uppgift om vaccination i Omakoira-appen, vaccinationskort eller sällskapsdjurspass) med uppgifter om vaccinets sista giltighetsdatum, hundens id-uppgifter och föregående vaccinationer.

Veterinären ska anteckna i vaccinationsintyget den sista giltighetsdagen för det vaccin som getts åt hunden.

Vaccinationer mot valpsjuka, smittsam leverinflammation och parvodiarré gest oftast i form av ett fyrvalent vaccin (omfattar även vaccin mot kennelhosta) till en 12 veckor gammal valp. Boosterdos ges 4 veckor efter den första vaccinationen. En valp vaccineras mot rabies tidigast när den är 4 månader gammal. Det rekommenderas att vaccinationer inte ges samtidigt. Veterinärens anteckningar om tidigare vaccineringar ska finnas i sällskapsdjurspasset eller i ett vaccinationsintyg av annat slag. Beroende på situation lönar det sig också att förnya vaccinationen mot kennelhosta innan hunden deltar i prov, tävling eller utställning.

För hundar som kommer från utlandet gäller, utöver Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser,  även Livsmedelsverkets gällande direktiv.

OBS! Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser kan avvika från de vaccinationsbestämmelser som gäller vid införsel.
Gällande krav för införsel kan kontrolleras till exempel på Livsmedelsverkets webbplats.

Bestämmelser om smittsamma sjukdomar

Om en hund insjuknar i valpsjuka, smittsam leverinflammation, kennelhosta eller någon annan smittsam inflammation i luftvägarna, parvovirusdiarré eller liknande smittsam mag-tarminfektion, kan den närvara vid evenemang när den har varit symptomfri i minst två veckor. Begränsningen gäller också symptomfria hundar som bor i samma hushåll. Parasiter (yttre och interna) ska behandlas innan hunden kan närvara vid evenemang.

Godkända av Finska Kennelklubbens styrelse 12.12.2019, gäller från 1.2.2020.