Tidtabell för FM-kvaltävling i junior handling

Lördagens FM-kvaltävling i junior handling följer tidtabellen nedan. Deltagarna delas in i grupper enligt tävlingsnummer.

Valet av dagens bästa junior handler görs i FM-kvaltävlingens final, som börjar klockan 14.30 i hall 1. Finaldeltagarna kommer till hall 1 via hall 2.  De fem bästa i båda åldersgrupperna placeras.

10–13-åringar
Kl.                 Tävlingsnummer
9.00               1–10
9.30               11–20
10.00             21–32 och alla de som inte har bedömts individuellt i de tidigare grupperna

Tävlingen fortsätter direkt efter bedömningen av den sista gruppen för de deltagarnas del som går vidare i tävlingen.

14–17-åringar
Kl.                 Tävlingsnummer
10.50             33–47
11.30             48–62
12.10             63–77
12.40             78–84 och alla som inte ännu har bedömts individuellt i de tidigare grupperna

Tävlingen fortsätter direkt efter bedömningen av den sista gruppen för de deltagarnas del som går vidare i tävlingen.

OBSERVERA
Junior handling-ringen på lördag är ring 66, som finns i hall 2.
I hall 2 finns insamlingsringarna för grupptävlingar och hallen töms direkt efter att bedömningen i ringarna i hallen har avslutats.
Utställare ombes att flytta eventuella burar och övriga utställningstillbehör till andra hallar omedelbart efter att bedömningen har avslutats.
Förhandsbedömningen börjar ca kl. 15.00 i hall 2.