Helsinki Winner FCI 4 2019

FCI 4  
reserv för alla raser i grupp 4 Svend Løvenkjær, Danmark
korthårig  dvärgtax  Frans Naassens, Belgien
korthårig  kanintax  Frans Naassens, Belgien
korthårig  tax Frans Naassens, Belgien
långhårig dvärgtax  Riitta Lahtovaara
långhårig kanintax  Riitta Lahtovaara
långhårig tax  Riitta Lahtovaara
strävhårig dvärgtax  Zlatko Jojkic, Serbien (förändring 03.10)
strävhårig kanintax Zlatko Jojkic, Serbien (förändring 03.10)
strävhårig tax Zlatko Jojkic, Serbien (förändring 03.10)