Bedömningsklasser

Obs! Valpar bedöms på lördag och söndag på de separata valputställningarna.

Juniorklass 9– under 18 månader
Unghundsklass 15– under 24 månader
Öppen klass 15 månader –
Bruksklass 15 månader – (merit som berättigar för deltagande i bruksklass ska anges på anmälningsblanketten, av en utländsk hund krävs Working Class Certificate, WCC)
Championklass 15 månader – (av utländska hundar krävs championatbekräftelse)
Veteranklass 8 år –
Uppfödarklass

Juniorklass

9– under 18 månader, tävlar ej om CACIB men tävlar om cert och bäst i rasen

Unghundsklass

15– under 24 månader, tävlar om cert, CACIB och bäst i rasen

Öppen klass

15 månader –, tävlar om cert, CACIB och bäst i rasen

Bruksklass

15 månader –, tävlar om cert, CACIB och bäst i rasen. Merit som berättigar för deltagande i bruksklass ska anges på anmälningsblanketten. För utländsk hund förutsätter deltagande i bruksklass ett Working Class Certificate (WCC). Hunden överförs automatiskt till öppen klass om merit eller WCC saknas.

Championklass

15 månader –, för internationella eller nationella champions, för utländsk hund förutsätter deltagande i championklass en championatbekräftelse. Hunden överförs automatiskt till öppen klass om championatbekräftelse saknas. Utländska championhundar tävlar om cert (om hunden inte är finsk champion), alla hundar om CACIB och bäst i rasen.

Veteranklass

8 år –, tävlar ej om CACIB men tävlar om cert och bäst i rasen Den bästa hanhunds- och tikveteranen med kvalitetspriset utmärkt deltar i valet av rasens bästa veteran.
Rasens bästa veteran deltar i valet av dagens bästa veteran.

Bästa handhundsklass – Bästa tikklass

Berättigade att delta i denna klass är hundar, som har placerats i junior-, unghunds-, öppen-, champion-, bruks- eller veteranklassen bland de fyra bästa och som har tilldelats kvalitetspriser utmärkt och certifikatkvalité (CK).

Domaren kan tilldela certifikat åt bästa hunden som är berättigad till det och som har tilldelats certifikatkvalité (CK) men som inte har utställningsresultat som berättigar till finskt championat. Reservcertifikat kan tilldelas den näst bästa hunden med certifikatkvalité (CK) som inte har utställningsresultat som berättigar till finskt championat.

Domaren kan efter eget betänkande föreslå CACIB åt enligt domaren bästa hunden som är berättigad för det samt reservCACIB åt näst bästa hunden som är berättigad för det, och som har tävlat i unghundsklass, öppen klass, bruksklass eller championklass.

Bäst i rasen

Den bästa hanhunden och den bästa tiken deltar i valet av rasens bästa hund. Hunden som är bäst i rasen deltar i grupptävlingarna.

Uppfödarklass

Uppfödarklassen är en kvalitetsbedömning där en grupp på fyra hundar av samma ras tävlar i. Hundarna ska vara uppfödda av samma uppfödare eller registrerade under samma av FCI godkända kennelnamn. Dessutom ska hundarna ha tilldelats kvalitetspriset utmärkt eller mycket god på denna utställning.

Uppfödaren får tävla med endast en uppfödargrupp per ras på en utställning.

Ifall domaren anser att gruppen är tillräckligt homogen och högklassig, kan hederspris tilldelas. Domaren placerar fyra (4) uppfödargrupper i rangordning. Ifall rasens bästa uppfödargrupp har fått hederspris, deltar den i valet av Best in Show-uppfödargrupp.

Kvalitetspriser

Kvalitetsbedömningens resultat anges med följande färger:

utmärkt – röd
mycket god – blå
god – gul
godtagbar – grön
diskvalificerad – grå
kan ej bedömas – brun
certifikatkvalitét – ljusröd

Konkurrensbedömning

I varje klass placeras de fyra bästa hundarna i rangordning om de har erhållit minst kvalitetspriset utmärkt eller mycket god i kvalitetsbedömningen.

Grupptävlingar

Bäst i rasen-hundarna deltar i valet av gruppens bästa hund i enlighet med respektive FCI-grupper. Domaren placerar de fyra bästa hundarna i rangordning.

Best in Show

Alla gruppvinnarna deltar i Best in Show-tävlingen. Domaren placerar de fyra bästa.

Best in Show uppfödarklass

Alla rasens bästa uppfödargrupper med hederspris deltar i valet av dagens bästa uppfödargrupp. Domaren placerar de fyra bästa grupperna.

Best in Show veteran

Alla rasens bästa veteraner deltar i valet av dagens bästa veteran. Domaren placerar de fyra bästa veteranerna.

Kritik

Alla hundar ges en skriftlig kritik.