Domarpresentationer har publicerats

På hundutställningarna som arrangeras i samband med Koiramessut bedömer allt som allt 102 exteriördomare och 3 junior handling-domare.

Domarna kommer från 21 olika länder.

45 av domarna är från Finland. Från övriga Norden kommer 22 domare, för första gången på Vinnarutställningarna kommer tre domare även från Island.

Om domarna kan du läsa mera om i deras respektive presentationer. Presentationerna har nu publicerats på Koiramessut-webbplatsen.

Presentationerna kan du läsa antingen på finska eller på engelska.