Domarpresentationer för utställningarna 2019 har publicerats

I samband med Koiramessut arrangeras två officiella hundutställningar. På lördagen den 7 december arrangeras hundutställningen Helsinki Winner 2019 med möjlighet att vinna nationella och Nordic Show certifikat. Söndagen den 8 december står den finska vinnarutställningen Voittaja Winner 2019 i tur, där hundarna tävlar om såväl nationella certifikat som internationella CACIB.

Utöver vinnarutställningarna arrangeras även inofficiella valputställningar och tävlingar i junior handling för unga handlers bägge dagar.

Totalt 100 exteriördomare från 23 olika länder bedömer på hundutställningarna. På junior handling-tävlingarna har vi två domare. 

48 exteriördomare kommer från Finland och 16 domare från övriga nordiska länder.

Den längsta resan till våra utställningar färdas av domarna från Argentina och Filippinerna.

Bekanta dig med årets domare här