Bra att veta

Den finska hundmässan Koiramessut är Finlands största hundevenemang. Koiramessut arrangeras i Messukeskus i Helsingfors den 15–16 december 2018.

Ej-anmälda hundar

Endast hundar som har anmälts till hundutställningarna får medtas till mässan.

Ankomst med hund

Med hundar som deltar i utställningen kommer du in med via den Norra ingången samt dörrarna 5.6, 7.5 och 7.14.

Vid Norra ingången, följ skyltningen utanför Messukeskus. Kom in längs med den vänstra filen vid ingången om du har hundar och burar med dig, så undviker vi att köer uppstår.

Trådlöst nätverk

På Messukeskus finns ett gratis WiFi-nätverk, ”Messukeskus”, som är tillgängligt för alla besökare.