Messukeskus Helsingfors 16. – 17.12.2023

Finlands största hundevenemang

Royal Canin logo Agria Eläinvakuutus logo

Ändringar i tidtabeller för alla ringar på Helsinki Winner- och Voittaja-utställningar på Koiramessut

Tidtabellerna för ringarna på Helsinki Winner- och Voittaja-utställningarna på Koiramessut 18–19 december har gjorts lösare. Valet av bästa uppfödargrupp faller bort från finaltävlingarna.

Målet är att skapa mera utrymme runt utställningsringarna genom att sprida utställarnas ankomst över en längre tid och likaså utträdet. Eftersom det inte kommer att vara lika mycket publik som förr är det inte nödvändigt att komma till utställningen genast på morgonen om hunden visas i ringen först senare.

Utställare instrueras att komma till utställningsplatsen en timme före bedömningen börjar. Med andra ord, om rasen bedöms först klockan 15 kan du komma till utställningsplatsen ännu klockan 14.

Insamlingsringarna för finaltävlingarna förskjuts framåt med en timme och börjar först klockan 16. På motsvarande sätt börjar finaltävlingarna senare.

Starttiderna för ringarna ändras inte. Showlink Oy skickar nya tidtabeller till utställarna per e-post. Inga ändringar sker till nummerlapparna.

Inga ändringar sker till valputställningarnas tidtabeller.

Kom till evenemanget bara om du är frisk och följ anvisningarna om hälsosäkerhet. Coronapasset är i bruk på Koiramessut och alla besökare rekommenderas starkt att använda ansiktsmask. Var beredd på att visa upp ditt identitetsbevis vid behov.

För mera information

info@showlink.fi