Ackreditering för medier har öppnats

Representanter för medier samt specialklubbtidningars redaktörer kan ackreditera sig till den finska hundmässan Koiramessut.

Ackreditera dig till Koiramessut genom att fylla i en elektronisk blankett här.

Pressrummet i Messukeskus är tillgängligt för ackrediterade redaktörer och fotografer under hela evenemanget.