Ackreditering för medier har öppnats

Representanter för pressen samt specialklubbtidningars redaktörer kan ackreditera sig till den finska hundmässan Koiramessut.

Ackreditera dig till Koiramessut här (kan göras på finska eller engelska).

Pressrummet i Messukeskus är tillgängligt för ackrediterade redaktörer och fotografer under hela evenemanget.